podokwaliteit

De titel Podotherapeut is een bij wet beschermde titel. Een en ander staat beschreven in artikel 34 van de Wet-BIG. Podotherapeuten dienen te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen en kunnen zich laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. In dit register vindt ook registratie plaats van logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, huidtherapeuten, radiologisch laboranten en – therapeuten. Om periodiek geregistreerd te kunnen worden in dit register dienen de ingeschreven beroepsbeoefenaren te voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen (zie: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl).  


registratienummer: 09908241796

    Oss (postadres)
    Obrechtstraat 31
    5344 AT Oss
    T. 0412 - 63 21 73
    Kerkdriel
    Leijensteinstraat 4H
    5331 CT Kerkdriel
    T. 0418 - 74 50 43
    Heesch
    Hoogstraat 1A
    5384 BJ Heesch
    T. 0412 - 63 21 73